Analityk Biznesowy

Analityk Biznesowy

Warszawa, Białystok, województwo mazowieckie, podlaskie

Zadania

 • Prowadzenie analiz biznesowych wyznaczonego obszaru sprzedaży
 • Pozyskiwanie danych zewnętrznych ze środowiska rynkowego
 • Praca z danymi pochodzącymi z wewnętrznych systemów oraz przygotowywanie w oparciu o nie zestawień, raportów oraz analiz
 • Analiza rynków oraz prognozy ich rozwoju
 • Badanie rentowności poszczególnych produktów
 • Analiza trendów i odchyleń sprzedażowych
 • Sporządzanie raportów sprzedaży wraz z rekomendacjami
 • Rekomendowanie kierunku działań prowadzących do zwiększenia konkurencyjności oraz rentowności firmy

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferą pracy
 • Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ZFŚS
 • Pakiet benefitów (w tym kartę Multisport)

Oczekiwania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość branży farmaceutycznej
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Analityka biznesowego lub pokrewnym
 • Znajomość MS Office w stopniu zaawansowanym, w szczególności Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • Podstawowa wiedza techniczna z zakresu SQL
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Transportowa 20., tel: 85 674 58 92, mail: sekretariat@ap.info.pl

2.Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Białymstoku i Warszawie.

3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz 3 lata po jego zakończeniu.

4.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

5.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Formularz aplikacji

Załącz CV