Główny Księgowy

Główny Księgowy

Białystok, województwo podlaskie

Zadania

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości w spółkach Grupy
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont księgowych, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • Nadzór nad rzetelną i kompletną ewidencją zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
 • Księgowanie faktur
 • Nadzór nad powierzonymi obszarami działu księgowości
 • Sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych spółek, w tym sprawozdania skonsolidowanego oraz sprawozdań na potrzeby zewnętrznych instytucji
 • Przygotowanie bieżących i okresowych raportów oraz zestawień na potrzeby kadry zarządzającej
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (organami podatkowymi, audytorami itp.)
 • Bieżąca z dyrektorem działu FK oraz dyrektorami innych działów, nadzór nad prawidłową pracą całego zespołu działu finansowo-księgowego

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
 • Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ZFŚS (bony świąteczne, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego)
 • Pakiet benefitów (w tym kartę Multisport, bilety do kina, bony do sklepów)
 • Nagrody jubileuszowe

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w zakresie pełnej księgowości
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwiązywanie problemów, komunikatywność
 • Sprawna organizacja swojej pracy, odpowiednia organizacja pracy zespołu i odpowiedzialność za terminową realizację zadań
 • Rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 527-273-77-92, REGON 36164324
 2. Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 3 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz być mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO, Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Formularz aplikacji

Załącz CV