Kierownik działu e-commerce

Kierownik działu e-commerce

Białystok, województwo podlaskie

Zadania

 • Zarządzanie działem ecommerce
 • Współtworzenie strategii sprzedaży i komunikacji internetowej
 • Współtworzenie polityki cenowej
 • Współpraca z agencjami SEO, SEM
 • Zarządzanie budżetem marketingowym
 • Monitorowanie i analiza rynku oraz raportowanie działań
 • Poszukiwanie i rozwijanie kanałów dotarcia do klienta
 • Wdrażanie najlepszych praktyk UX
 • Optymalizacja kluczowych wskaźników eCommerce

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjny system finansowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ZFŚS
 • Pakiet benefitów (w tym kartę Multisport)

Oczekiwania

 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży internetowej
 • Praktyczna wiedza z zakresu Google Analytics, Google Search Console, E-mail Marketing, Social Marketing, Marketing Automation
 • Dobra znajomość MS Excel
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz wyznaczania priorytetów
 • Umiejętności analityczne
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w branży farmaceutycznej, bądź spożywczej będzie dodatkowym atutem

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Transportowa 20., tel: 85 674 58 92, mail: sekretariat@ap.info.pl

2.Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Białymstoku.

3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz 3 lata po jego zakończeniu.

4.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

5.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Formularz aplikacji

Załącz CV