Kierownik magazynu

Kierownik magazynu

Białystok, województwo podlaskie

Zadania

 • Kierowanie pracą podległego zespołu (20-50 osób)
 • Nadzór nad jakością wykonywanych prac
 • Terminowa realizacja zadań
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej
 • Raportowanie w oparciu o wskaźniki magazynowe
 • Dbałość o bezpieczne środowisko pracy, przestrzeganie zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych
 • Odpowiedzialność za mienie ruchome i nieruchome magazynu
 • Nadzorowanie poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem ustalonych wskaźników
 • Nadzorowanie przestrzegania wszelkich zasad, instrukcji i procedur obowiązujących w komórce organizacyjnej i na terenie magazynu

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjny system finansowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
 • Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ZFŚS (bony świąteczne, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego)
 • Pakiet benefitów (w tym kartę Multisport, bilety do kina)

Oczekiwania

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i wyznaczania priorytetów zarówno własnych jak i podległego zespołu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz analitycznego myślenia
 • Biegła znajomości pakietu Office – warunek konieczny
 • Doświadczenie w optymalizacji procesów magazynowych
 • Doświadczenie w pracy na magazynie obsługującym sektor detaliczny
 • Znajomość dokumentacji i procesów magazynowych
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Praktyczna znajomości systemu WMS
 • Umiejętność pracy z dużą ilością linii produktowych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – warunek konieczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 527-273-77-92, REGON 36164324
 2. Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 3 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz być mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO, Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Formularz aplikacji

Załącz CV