Samodzielny księgowy

Samodzielny księgowy

Białystok, województwo podlaskie

Zadania

 • współprowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości w spółkach Grupy
 • bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont księgowych, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • księgowanie faktur
 • sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółek oraz sprawozdań na potrzeby zewnętrznych instytucji
 • przygotowanie bieżących i okresowych raportów oraz zestawień na potrzeby kadry zarządzającej
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (organami podatkowymi, audytorami itp.)
 • bieżąca współpraca z głównym księgowym, dyrektorem działu FK oraz dyrektorami innych działów

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • przyjazną atmosferą pracy
 • dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • prywatną opiekę medyczną
 • ZFŚS (bony świąteczne, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego)
 • pakiet benefitów (w tym kartę Multisport, bilety do kina, bony do sklepów)

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w zakresie pełnej księgowości
 • bardzo dobra praktyczna znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwiązywanie problemów, komunikatywność
 • sprawna organizacja swojej pracy i odpowiedzialność za terminową realizację zadań
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność efektywnego działania pod presją czasu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

1.  Administratorem danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 527-273-77-92, REGON 36164324

2. Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 3 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz być mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO, Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Formularz aplikacji

Załącz CV