Specjalista ds. Jakości Marki Własnej

Specjalista ds. jakości marki własnej

Warszawa, Białystok, województwo mazowieckie, podlaskie

Zadania

 • Współpraca w przygotowaniu składów dla nowych produktów przewidzianych do wdrożenia w Marce Własnej (suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki, żywność specjalnego przeznaczenia)
 • Przeprowadzanie oceny jakościowej formulacji przesłanych do przetargów
 • Weryfikacja specyfikacji produktowych pod względem jakościowym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejs
 • Przygotowanie i weryfikacja poprawności oznakowania produktów wdrażanych w Marce Własnej
 • Monitorowanie jakości produktów Marki Własnej
 • Współpraca z laboratoriami
 • Bieżące śledzenie zmian w prawie
 • Udział w procesie reklamacji (prowadzenie rejestru, analiza przyczyn, wdrażanie działań korygujących)
 • Uczestnictwo w audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych

Oferujemy

 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do okularów
 • Bony świąteczne

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemia, farmacja lub pokrewne)
 • Znajomość przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie środków spożywczych (w tym suplementów diety), kosmetyków, wyrobów medycznych
 • Doświadczenie w pracy w dziale jakości
 • Doświadczenie we współpracy z urzędami (np. Głównym Inspektorem Sanitarnym i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane uprawnienia do prowadzenia audytów w branży spożywczej lub kosmetycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

1.  Administratorem danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 527-273-77-92, REGON 36164324

2. Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 3 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz być mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO, Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Formularz aplikacji

Załącz CV