Franczyza uleczy apteki

O zmianach na rynku farmaceutycznym po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej opowiada Katarzyna Myśliwiec, koordynator ds. marketingu w Grupie Nowa Farmacja.

Jak ocenia pani z perspektywy kilku miesięcy zmiany, jakie na rynku farmaceutycznym spowodowała ustawa refundacyjna? Czy Grupa Nowa Farmacja notuje niższe obroty z powodu jej wprowadzenia?
Według najnowszej analizy IMS Health, firmy badającej rynek farmaceutyczny, na początku marca 2012 sprzedaż leków na receptę była o 20 proc. niższa niż przed rokiem. W grupie produktów dostępnych bez recepty (OTC) spadki sprzedaży w rocznym wyniosły 6 proc. Eksperci oceniają, że pacjenci nadal konsumują zapasy leków, jakie zgromadzili w grudniu ubiegłego roku. Lekarze zapoznają się z nowymi listami leków refundowanych, a apteki, hurtownie i producenci dostosowują się do wymogów nowej ustawy. My mamy podobne spostrzeżenia. Apteki koncentrują się na ograniczaniu kosztów, co ma wpływ na politykę personalną. Bardzo duże zmiany nastąpiły w sferze marketingu – nowelizacja ustawy wprowadziła szereg ograniczeń, przede wszystkim zakaz reklamy aptek i ich działalności. Reklamą w myśl ustawy nie jest wyłącznie podanie nazwy placówki, jej lokalizacji i godzin otwarcia. Dodatkowo Główny Inspektor Farmaceutyczny za reklamę aptek uznaje prowadzenie wszelkich programów lojalnościowych dla klientów aptek, dlatego aptekarze stosujący tego typu programy z dniem 31 grudnia 2011 zakończyli lub zawiesili ich działalność.

Naszym zdaniem franczyza w branży farmaceutycznej ma szansę stać się uniwersalnym narzędziem dalszego rozwoju. Katarzyna Myśliwiec, koordynator ds. marketingu Grupy Nowa Farmacja.

Czy ustawa refundacyjna przyspieszy proces konsolidacji rynku aptek, czy raczej spowoduje jego okrojenie i będziemy obserwować coraz więcej upadłości? W Polsce jedna apteka przypada na 3 tys. osób, w UE – na 4-5 tys. – czy w naszym kraju będziemy zbliżać się ku takiej strukturze?
Wspomniany raport mówi; że skutkiem wprowadzenia ustawy refundacyjnej będzie m.in. spadek rentowności aptek o średnio 8 proc., zwiększenie wydatków polskich pacjentów na lekarstwa o 302 min zł w skali roku oraz możliwość upadku 10 proc. aptek w Polsce. Eksperci nie mają wątpliwości, że na tym rynku przetrwają tylko najsilniejsi. Już teraz wiele aptek ma bardzo duże problemy finansowe. Właściciele pojedynczych punktów dostrzegają potrzebę przyłączenia się do dużej sieci i zaczynają być świadomi tego, że rynek podąża w kierunku konsolidacji. Aby na nim przetrwać, muszą w niej uczestniczyć – świadczy o tym zainteresowanie naszą ofertą franczyzową lub współpracą w ramach grupy zakupowej i znaczna liczba zapytań, które dostajemy z całej Polski. Obecna sytuacja na rynku zmusza pojedyncze apteki do poszukiwania rozwiązania, które mogłoby polepszyć ich funkcjonowanie. Naszym zdaniem franczyza w branży farmaceutycznej ma szansę stać się uniwersalnym narzędziem dalszego rozwoju. Grupa Nowa Farmacja powstała w 2006 roku. Ile aptek własnych i franczyzowych liczy w chwili obecnej?
Sieć liczy 23 apteki własne zlokalizowane na terenie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Prowadzimy też sprzedaż wysyłkową poprzez aptekę internetową. Kilkuletnie doświadczenie na wymagających rynkach poszczególnych województw, wiedza merytoryczna i praktyczne przygotowanie do działań operacyjnych to główne czynniki stojące u podstaw stworzenia, a następnie wdrażania naszej oferty franczyzowej. Jesteśmy w trakcie otwierania dwóch pierwszych placówek franczyzowych, dodatkowo skupiamy kilkanaście aptek prywatnych oraz apteki własne w ramach grupy zakupowej.
Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący aptekę w ramach systemu franczyzowego bądź grupy zakupowej w porównaniu z samodzielnymi placówkami z branży?
System franczyzowy Nowa Farmacja łączy doświadczenie właścicieli aptek z siłą zakupową całej sieci, wypracowanymi skutecznymi standardami aktywizacji sprzedaży (marketing), jak i umiejętnym budowaniem relacji z pacjentami i otoczeniem. Z drugiej zaś strony, wiedząc o tym, że owocna współpraca handlowa między aptekami wymaga czasu, dla niezależnych aptekarzy preferujących własną drogę budowania lokalnej przewagi konkurencyjnej proponujemy współpracę w ramach grupy zakupowej, aby w ten sposób wzmacniać pozycję samodzielnej apteki. Przygotowana przez nas oferta zapewnia pełne wsparcie organizacyjne. Pomagamy w analizie planowanej lokalizacji apteki, ułatwiamy sprawne przeprowadzenie prac adaptacyjnych i budowlanych, współpracujemy też w zakresie opracowania planu otwarcia. Prowadząc swój biznes w naszej sieci, franczyzobiorca może liczyć na stały transfer procedur organizacji i zarządzania aptekę przez cały okres.

Artykuł ukazał się na portalu http://franchising.pl